Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla Polskiej Akademii Rozwoju Osobistego niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez naszą firmę, której dane podajemy poniżej:

Polska Akademia Rozwoju Osobistego Artur Makieła

ul. Obroców z 1939 r. 16A

95-001 Kębliny

NIP: 726-240-93-08

REGON: 022277919

Jak pozyskujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskujemy gdy:

 • przekażesz nam je dobrowolnie wypełniając formularze online lub formularze w formie papierowej podczas wydarzeń, które organizujemy lub w których uczestniczymy
 • otrzymaliśmy je od Partnerów, czyli organizatorów wydarzeń, w których uczestniczyliśmy, przy czym Partnerzy ci zadeklarowali, że przekazali nam Twoje dane zgodnie z prawem, otrzymując wcześniej Twoją zgodę na udostępnienie ich podmiotom współpracującym przy danym wydarzeniu, w tym przypadku Polskiej Akademii Rozwoju Osobistego.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na serwerach Rocket Science Group na podstawie zawartej umowy, umożliwiającej przechowywanie danych osobowych przez wyżej wymieniony podmiot.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, z  nie powiązanymi z nami podmiotami. Dane, które przekazywane są podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych  usług. Otrzymują je firmy, które firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, w razie konieczności firmy świadczące usługi wysyłkowe.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jaki związek ma korzystanie z zewnętrznego serwisu do sprzedaży naszych usług szkoleniowych, z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prowadząc sprzedaż naszych szkoleń korzystamy z usług zewnętrznego serwisu internetowego www.evenea.pl . Pamiętaj, że jeśli dokonujesz rejestracji indywidualnego konta w serwisie www.evenea.pl, administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel tego serwisu firma Eventlabs Sp. z o.o., a my jedynie przetwarzamy Twoje dane. Jeśli chciałabyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z Eventlabs Sp. z o.o.

Jeśli dokonując zakupu naszego szkolenia nie jesteś posiadaczem indywidalnego konta w serwisie www.evenea.pl oraz nie tworzysz go w czasie procesu zakupu administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Akademia Rozwoju Osobistego. Jeśli chciałbyś/abyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z nami pisząc na adres kontakt@arturmakiela.pl

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:

 • informowania Cię o naszych nowych eventach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach
 • składania Ci ofert zakupu biletów uczestnictwa tych wydarzeniach
 • informowania Cię o akcjach promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług
 • informowania CIę o szczegółach dotyczących wydarzenia, na które się zapisałeś
 • informowania Cię o dostępności certyfikatów ze szkolenia, w którym wziąłeś udział
 • udostępniania Ci darmowych materiałów merytorycznych
 • realizacji procesu zakupu naszych produktów i usług

Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, które nam przekazałeś  takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
 • historię Twoich zakupów

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 7 lat.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:  

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy Polska Akademia Rozwoju Osobistego przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na nasz adres mailowy kontakt@arturmakiela.pl

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Polską Akademię Rozwoju Osobistego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałaś(eś) jakichkolwiek zakupów naszych usług. Wówczas zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Polskiej Akademii Rozwoju Osobistego. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 •  wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
 • zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres kontakt@arturmakiela.pl

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby Polska Akademia Rozwoju Osobisteg ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Polskiej Akademii Rozwoju Osobistego, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 •  jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Polska Akademia Rozwoju Osobistego musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 •  

Prawo zgłoszenia skargi:  

Jeśli uważasz, że Polska Akademia Rozwoju Osobistego przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszej Polityki prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.